PRIVATLIVSPOLITIK

Hjemmesidens ejer, kontaktoplysninger og dataansvarlig:

Maialee Matthiasen
Bygvænget 7
2750 Ballerup
Telefon: 40586575
mail: info@kroppenspause.dk
Hjemmeside: www.kroppenspause.dk

Jeg tror de fleste efterhånden har hørt om den nye persondataforordning som gælder fra 25.maj 2018.

I den anledning kan jeg informere om at jeg aldrig videregiver oplysninger til andre.
Journalerne opbevares fortroligt, papirjournaler i aflåst skab, elektroniske journaler, beskyttes af adgangskode ect.

 

 

De oplysninger jeg bruger til din journal er for at give dig den bedst mulige behandling.

Samtykket til journal og håndtering af dine personfølsomme oplysninger,
giver du som ny klient hos mig, når du opretter din profil i mit onlinebooking system.

Når du sætter kryds i betingelserne ved booking af  tid, giver du tilladelse til:
-at jeg må opbevare og anvende de oplysninger jeg har brug for til behandlingerne,
-til at behandle dit barn som du bestiller tid til,
-samt til at indberette behandlingen elektronisk til “danmark” eller anden sundhedsforsikring.

De oplysninger du giver i onlinebooking systemet håndteres også forsvarligt af udbyderen.

De oplysninger jeg har brug for i online booking systemet er:
FORNAVN, EFTERNAVN, BY, TLF OG E-MAIL.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, så alle oplysningerne slettes.
Oplysningerne slettes automatisk 5. år efter afsluttende behandling.

 

Den registreredes rettigheder.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet)
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).

Journalføring af personfølsomme oplysninger.

Jeg skal i forbindelse med behandlingerne føre en journal over de behandlinger, du får hos mig. Dette fremgår af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

I journalen noterer jeg bl.a. hvad du har oplyst mig om, hvilke fysiske og/eller psykiske helbredsgener du har, hvilken behandling jeg giver dig. I det omfang at jeg skønner at det er relevant for dit behandlingsforløb noterer jeg også udvalgte oplysninger om din livssituation og familieforhold.

Om retsgrundlaget for vores registrering
Retsgrundlaget for at behandle identifikationsoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
Retsgrundlaget for at behandle dine helbredsoplysninger i journalen er, at det er et lovkrav samt persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Yderligere oplysninger finder du på www.datatilsynet.dk